Aktuelt
Nye nettsider
Vi har lansert våre nye nettsider og håper våre kunder finner relevant informasjon for å komme i kontakt med oss.  
    

 Kontakt oss på
Telefon
33 05 25 80

Se vår
kontakt-
informasjon
    

 Velkommen til Advokatene Berge og Haug MNA

Vi er 2 advokater med lang erfaring og høy kompetanse på de fleste rettsområder.

Våre klienter er privatpersoner, bedrifter, offentlig virksomheter og organisasjoner.  Vi tilstreber faglig bistand av høy kvalitet, samtidig som vi yter personlig service og har en hyggelig og uformell tone. 

Vi har lang erfaring innen forretningsjuss; dvs selskapsrett, skatterett, arbeidsrett, kontraktsrett og generasjonsskifte. I vår praksis inngår også konkurs- og gjeldsforhandling, herunder bobehandling.

Vi har også bred erfaring innenfor alminnelig praksis; dvs  barne- og familierett, barnevern, arverett, trygderett, erstatningrett; herunder yrkesskade- og voldsoffererstatning, strafferett (bistandsadvokat) samt fast eiendom, herunder saker vedrørende mangler ved hus/hytte.

Fri rettshjelp/rettshjelpsdekning
 
Du kan ha rett til fri rettshjelp.  Denne retten avhenger av inntekts- og formuesforhold og hvilken sakstype som er aktuell.  Ulike forsikringsordninger kan dekke utgifter til advokat.  Blant annet har de fleste villa- og innboforsikringer slik rettshjelpsdekning.  Det samme gjelder forsikring knyttet til motorkjøretøy.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.  Ring eller send oss en e-post, og vi vil forsøke å hjelpe deg.

    

 
Advokatene hos Advokat Berge
    

Copyright (c) 2015 Advokatene Berge og Haug MNA   Login